جلوگیری از رانت‌خواری و فساد در نظام مهندسی
جلوگیری از رانت‌خواری و فساد در نظام مهندسی
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: انتظار ما از هیات رییسه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران این است که به مواردی همچون شفافیت در امور مالی و به مقابله با فساد در نظام مهندسی اهمیت دهند. همچنین جلوی سوء استفاده برخی کارکنان سازمان از موقعیت های شغلی به نفع خود و یا غیر را بگیرند.

به گزارش پایگاه ساخت وساز هشتم، خلیل محبت خواه اظهار کرد: در خصوص لزوم شفافیت و جلوگیری از فساد در نظام مهندسی، در روزهای اخیر دیداری را با اعضای جدید هیات رییسه سال سوم دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران داشتم و انتظاراتی را از ایشان مطرح کردم. شفافیت در تمامی امور سازمان به ویژه امور مالی، ارجاع کار، رعایت حداکثری قوانین و ضوابط، پایش موضوعات مالی سازمان، برقراری انضباط مالی و پیشگیری از بروز سوء جریانات مالی، استرداد کامل و تعیین تکلیف مبالغ باقیمانده از پرداخت های خارج از روال قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله این موارد بود.

وی افزود: ایجاد سیستم الکترونیکی صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی و همچننی تدوین راهکار برای به حداقل رساندن مراجعات، ایجاد سیستم یکپارچه ارجاع کار در سازمان استان (شهر تهران و شهرستان های استان) از دیگر موضوعات مطرح شده بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه اهتمام بر کاهش تعدد حساب های بانکی سازمان در راستای شفافیت نظام مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: در این دیدار بر رسیدگی به تخلفات از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص رابطه مالی مستقیم میان مالک و ناظر در شهرستان های استان و ارائه طریق قانونی در این خصوص، بازنگری در ساختار دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان ها (کاهش دخالت اعضای هیأت مدیره در انتصاب افراد منسوب به خود در دفاتر، انتخاب رؤسای برخی دفاتر از طریق برگزاری انتخابات و…) تأکید شد.

ایجاد وحدت رویه برای جلوگیری از فساد در نظام مهندسی

محبت خواه همچنین ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از بروز فساد و رانت در فعالسازی و غیرفعالسازی اشخاص حقوقی در دفاتر نمایندگی سازمان، پیشگیری از سوء استفاده برخی کارکنان سازمان از موقعیت های شغلی به نفع خود و یا غیر و برخورد جدی با این موضوع (به ویژه کارکرد کارکنان دارای پروانه اشتغال، برخورد جدی با واسطه گری برخی کارکنان در ارائه خدمات حرفه ای، جلوگیری از اخذ مبالغ غیر قانونی از مراجعه کنندگان و …) و پیشگیری از استخدام های بی رویه افراد فاقد شایستگی لازم، پایش کارایی و بهره وری پرسنل و تعیین تکلیف در خصوص نیروی انسانی ناکار آمد و مازاد بر نیاز سازمان را مورد درخواست اکید اداره کل راه و شهرسازی تهران و جامعه مهندسی برشمرد.

بخوانید:  باز هم تجمع مقابل سازمان نظام مهندسی استان البرز

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تعیین تکلیف بودجه سالیانه سازمان در اسرع وقت، پیگیری فوری در خصوص برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی از شورای مرکزی، تصویب شیوه نامه در خصوص احراز شرایط لازم برای تصدی پست های مدیریتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را نیز جزء اهم امور برشمرد.

برنامه ریزی در حوزه مدیریت سازمان نظام مهندسی

در پایان محبت خواه بر پیشگیری از دخالت اعضای هیأت مدیره از جایگاه خود در موضوع ارجاع کار نظارت اعم از ماده ۳۳ در تهران و شهرستان ها و برگزاری جلسات منظم هفتگی با نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی تهران به منظور هماهنگی و حل و فصل موضوعات فیمابین تأکید کرد و گفت: شفافیت در حوزه مدیریت سازمان و جلوگیری از فساد در نظام مهندسی سبب شکل گیری جریان ایجاد اعتماد و امید در جامعه مهندسان استان تهران خواهد شد که به لحاظ آماری ۵۰ درصد مهندسین دارای پروانه اشتغال در این استان حضور دارند.

در روزهای اخیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در جلسه ای اعضای جدید هیات رئیسه سال سوم دوره هشتم را انتخاب کرد که سید علیرضا میرجعفری به عنوان رئیس، سید محمد هاشمی نایب اول، پیام رئیسی نایب دوم، سیامک الهی فر دبیر و مجتبی آمری نیا به سمت خزانه دار انتخاب شدند. پیش از این سعید سعیدیان ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را بر عهده داشت.

  • منبع خبر : ایسنا