دانلود فصلنامه معماری سبز، شماره ۲۲
دانلود فصلنامه معماری سبز، شماره ۲۲
فصلنامه علمی- تخصصی معماری سبز سال ششم، شماره چهار (پیاپی: ۲۲) زمستان ۱۳۹۹

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، دانلود فصلنامه معماری سبز، شماره ۲۲، زمستان ۱۳۹۹

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر امیرحسین یوسفی
سردبیر: دکتر میلاد فتحی

فصلنامه معماری سبز

فهرست مقالات جلد اول فصلنامه معماری سبز

– گونه‌ شناسی کبوتر خانه‌ های منطقه آذربایجان در ایران؛
آزیتا بلالی اسکویی، سپیده شیری زاده

– نقد و بررسی آثار معماری حواس از منظر پارادایم پدیدار شناسی؛
آمنه سادات فتاحی معصوم، محبوبه زمانی

– بررسی تاثـیر اقلیم و مولفه‌ های تاثـیرگذار آن بر کاروانسراهای سنتی کرمان؛
پریسا جاوید، ژاله صابر نژاد

– بررسی و شناسایی انرژی پاک (خورشیدی و بادی) در محیط شهری؛
محمد بهزادپور، آرش زرگر

– امکان‌ سنجی پیدایش معماری التقاطی متأثر از معماری اقلیمی سنتی ایران و معماری سبز غرب؛
احمدرضا ستایش‌ زاده، سید هادی موسوی شاکر، امید بروایه، محمد علی کاظم‌ زاده رائف، صبا میردریکوندی

– سیستم مدیریت دانش در شهرداری تهران؛
ناصر میقانی

دانلود فصلنامه معماری سبز

• دریافت فایل مطالب شماره ۲۲ نشریه
دریافت تصویر شماره ۲۲ نشریه

لینک مرتبط: دریافت فصلنامه معماری سبز، شماره ۲۱، پاییز ۱۳۹۹ (دو جلدی)

بخوانید:  برج های منحنی کانادا؛ طرحی برای توسعه معماری پایدار
  • منبع خبر : معماری نیوز