فونداسیون گسترده چیست و چه کاربردهایی دارد؟
فونداسیون گسترده چیست و چه کاربردهایی دارد؟
استفاده از فونداسیون گسترده به صوت یکپارچه در زیر ساختمان سبب می شود کلیه ستون و دیوارها بر روی آن به درستی قرار بگیرند. فونداسیون گسترده انواع و کاربردهای مختلفی دارد که در این مطلب با آن‌ها آشنا می‌شویم.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، فونداسیون گسترده شامل یک دال ضخیم بتن مسلح بوده که تمام مساحت مورد نظر را می‌پوشاند. اوزمانی ازاین پی استفاده میشود که بارهای وارده از ساختمان بسیار زیاد باشد (مانند آسمان خراش‌ها) یا مقاومت فشاری خاک پی به قدری کم باشد که انتقال بار به زمین پی به تمام سطح زیرین ساختمان نیاز باشد.

فونداسیون گسترده به چه روش‌هایی ساخته می‌شود؟

 • پی صفحه‌ای با دیوار محیطی
 • پی صفحه‌ای ساده
 • پی صفحه‌ای با شناژ
 • پی صفحه‌ای با دیوار بتنی در یک جهت
 • پی صفحه‌ای با دیوار بتنی در دو جهت

آشنایی با انواع فونداسیون گسترده

فونداسیون سطحی:

 • فونداسیون‌ منفرد یا مجزا
 • فونداسیون مرکب
 • فونداسیون نواری
 • فونداسیون گسترده

فونداسیون عمیق:

 • فونداسیون شمعی
 • فونداسیون‌های حفاری یا کیسون

پی منفرد یا مجزا

پی های منفرد به پی هایی گفته می شود که به صورت مجزا و مستقل بار وارده ازیک ستون یا یک دیوار را تحمل کرده و به زمین منتقل می سازند.به دلیل این که ساختمان ها معمولاً تحت نیروی جانبی قرار دارند,لازم می باشد تا برای مقابله با حرکت های نسبی پی های منفرد در جهت افقی,آنها توسط کلاف های بتن مسلح به نام شناژ به یک دیگر متصل گردند.

پی مرکب

فونداسیون مرکب زمانی ساخته می‌شود که دو یا چند ستون آنقدر به یکدیگر نزدیک باشند که فونداسیون سطحی آنها با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشد؛ به عبارت دیگر این نوع فونداسیون ترکیبی از فونداسیون‌های مجزا می‌باشد، اگرچه در طراحی سازه با یکدیگر متفاوتند.

پی نواری

این پی ها از نوار پیوسته بتنی تشکیل می گردد که برای گستردن بار یکنواخت دیوارهای آجری,بنایی یا بتنی و همچنین چند ستون که در یک ردیف قرار دارند,بر سطح کافی از خاک زیرین طراحی می شوند.

پی گسترده: فونداسیون گسترده

پی های گسترده از یک لایه بتن مسلح در زیر تمام ساختمان تشکیل می گردند.پی های گسترده برای ساختمان هایی مورد استفاده قرار می گیرند که بر روی زمین های قابل تراکمی همچون خاک رس بسیار نرم,رسوبات آبرفتی و مواد خاکریز قابل تراکم بنا می شوند.

پی شمعی

از فونداسیون‌های شمعی جهت انتقال بارهای سنگین سازه‌ها از طریق ستون‌ها به لایه‌ی خاک سخت که در عمق زیادی از سطح زمین قرار دارد، استفاده می‌شود. بطوریکه در این شرایط از فونداسیون‌های سطحی مانند فونداسیون‌های پهن و گسترده نمی‌توان استفاده نمود. همچنین از این فونداسیون‌ها برای جلوگیری از بلندشدگی سازه بدلیل نیروهای جانبی مانند زلزله و باد استفاده می‌شود.

پی حفاری یا کیسون

فونداسیون‌های حفاری یا کیسون نوعی از فونداسیون‌های عمیق هستند که مکانیزم مشابهی با فونداسیون‌های شمعی دارند، با این تفاوت که این نوع فونداسیون‌های درجا دارای ظرفیت باربری بالایی هستند. این نوع فونداسیون‌ها از طریق مقاومت میله، مقاومت پنجه و یا ترکیبی از آنها بارهای سازه را تحمل می‌کنند.

کاربردهای فونداسیون گسترده چیست؟

 • استفاده از پی گسترده برای سازه های سبک بار، روی خاک هایی که از ظرفیت باربری ضعیفی برخوردار هستند، صورت می گیرد.
 • پی های گسترده برای مکان هایی که تنوع موجود در خاک، گسترش قابل توجه بار را ضروری می سازد، مورد استفاده قرار می گیرند.
 • برای بارهای سنگین از پی های گسترده به جای پی های جداگانه استفاده می شود.
 • استفاده از فونداسیون گسترده در مکان هایی که نشست های ناهمسان و احتمال نشست معدنی وجود دارد، صورت می گیرد.
 • در مواقعی که زمین زیر بنا مستعد تورم باشد و فشار تورم موجب جا به جایی فونداسیون های منفرد شود، از پی های گسترده استفاده می شود.
 • استفاده از پی گسترده در مواقعی مانند ریزش چاه، قنات و ایجاد حفره می تواند مانع از سرایت عوارض نامطلوب به سازه شود.
 • از پی گسترده در مواقعی که ضعف استحکام و سختی پی های منفرد و شناژهای رابط نمی تواند باعث تعدیل در نشست های غیر یکنواخت شود، استفاده می شود.
 • در مواقعی که بارهای جانبی به طور یکنواخت در روسازه توزیع نشده باشد، ممکن است جا به جایی های افقی بیش از حد مجاز فونداسیون های منفرد را به همراه داشته باشد. در چنین مواقعی استفاده از فونداسیون گسترده با ایجاد یکپارچگی مانع از ایجاد چنین حالتی خواهد شد.