قیمت روز مسکن در اهواز (اسفند ۹۹)
قیمت روز مسکن در اهواز (اسفند ۹۹)
آگاهی از محدوده قیمت در خرید و فروش ملک، و رهن و اجاره آپارتمان در نقاط مختلف ایران، به مشتریان، مستاجران و خریداران خانه کمک می‌کند برآورد بهتری نسبت به بازار مسکن داشته باشند. این قیمت‌ها می‌تواند برای فروشندگان و مالکان و موجرین نیز مفید باشد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، قیمت روز مسکن در اهواز: آنچه در جدول زیر می‌آید قیمت معاملات انجام شده (بر اساس آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در شهر اهواز است.

قیمت مسکن در اهواز:

موقعیتمتراژ کلتعداد اتاقمبلغ ودیعهمبلغ اجارهسال ساخت
طالقانی۵۵۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان۱۳۷۰
شریعتی۶۰۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۰۱۳۹۲
کوی مهدیس۶۵۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۰۱۳۹۹
گلستان۷۰۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۸۰۰٫۰۰۰ تومان۱۳۸۵
ملت۷۵۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان۱۳۸۵
گلستان۷۵۲۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۰۱۳۹۲
دادگر۸۰۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۶۰۰٫۰۰۰ تومان۱۳۹۲
گلستان۸۵۲۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۰۱۳۹۰
خ خوش۸۸۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۰۱۳۸۹
بهارستان۹۵۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۶۰۰٫۰۰۰ تومان۱۳۹۶
زیباشهر۱۰۰۲۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۰۱۳۹۹
کوی انقلاب۱۰۰۲۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۵۰۰٫۰۰۰ تومان۱۳۷۰
اقبال۱۰۰۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان۱۳۸۹
گلستان۱۰۵۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۲٫۷۰۰٫۰۰۰ تومان۱۳۹۸
مطهری۱۱۰۲۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان۱۳۹۳
قیمت روز مسکن در اهواز
بخوانید:  آمار ثبت‌نام متقاضیان نهضت ملی مسکن از مرز یک میلیون و ۵۰۵ هزار نفر گذشت