همه‌چیز درباره دستور تخلیه فوری ملک
همه‌چیز درباره دستور تخلیه فوری ملک
برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه قرار داد که یکی از این شرایط، وجود قرارداد اجاره غیررسمی یعنی قراردادی است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، دعوای تخلیه از جمله دعاوی است که مستاجر حاضر به تخلیه ملک نمی‎‌شود و در این شرایط صاحبخانه تقاضای خود را جهت تخلیه ملک به صورت تنظیم دادخواست به مراجع قضایی تقدیم ‌می‌کند. در این مطلب به دستور تخلیه فوری ملک می‌پردازیم.

نکات مهم دستور تخلیه فوری ملک

  • رسیدگی به درخواست دستور تخلیه فوری ملک در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
  • در صورتیکه قرارداد اجاره رسمی باشد، مرجع صدور دستور تخلیه و صدور اجراییه در خصوص تخلیه دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و اداره اجرای ثبت است.
  • دستور تخلیه با اجاره نامه عادی فقط خاص موردی است که محل، برای سکونت اجاره داده شده باشد و شورای حل اختلاف در هیچ فرضی صالح به رسیدگی به درخواست دستور تخلیه یا حکم تخلیه اماکن تجاری نیست.
  • شورای حل اختلاف و مرجع صدور دستور تخلیه، دستور پرداخت مبلغ قرض الحسنه یا رهن یا پول پیش به حساب صندوق دادگستری و حساب معرفی شده از سوی مرجع صدور دستور تخلیه را نیز می‌دهد.
  • مستاجر، مطابق شرایط و به کیفیتی که در قانون شورای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن آمده است تا دو بار حداکثر به مدت ۲۰ روز می‌تواند مهلت بگیرد.
  • تقاضای دستور تخلیه به موجب دادخواست و از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام می‌شود که از جمله دعاوی غیر مالی است.
  • اگر صاحبخانه مدعی عدم پرداخت اجاره عقب افتاده یا ورود خسارت به ملک خود باشد می‌تواند در این خصوص مستقلاً طرح دعوا نموده و مبلغ پول پیش واریز شده در صندوق دادگستری ضمن اجرای دستور تخلیه را توقیف کند.

شروط تقاضای دستور تخلیه از شورای حل اختلاف

* قرارداد اجاره کتبی باشد
* در قرارداد مدت و مبلغ ذکر شده باشد
* در قرارداد حداقل امضای دو شاهد وجود داشته باشد
* مدت قرارداد پایان یافته باشد.

  • منبع خبر : دلتا