کاربرد ربات ها در ساختمان سازی
کاربرد ربات ها در ساختمان سازی
پژوهشگران “دانشگاه پردو”، یک سیستم رباتیک ابداع کرده‌اند که می‌تواند به کاهش زمان و هزینه ساخت و ساز کمک کند. کاربرد ربات ها در ساختمان سازی باعث جبران کمبود نیرو کار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، کاربرد ربات ها در ساختمان سازی: ممکن است که فناوری رباتیک به زودی بتواند به شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاران کمک کند تا در زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر، ساختمان‌های باکیفیت‌تری بسازند.

پژوهشگران “دانشگاه پردو” (Purdue University)، یک سیستم رباتیک مخصوص ساخت ساز ابداع کرده‌اند که از یک طراحی مکانیکی جدید برای تنظیمات ساخت و ساز استفاده می‌کند.

“جیانسونگ ژانگ” (Jiansong Zhang)، از پژوهشگران این پروژه درباره کاربرد ربات ها در ساختمان سازی گفت: پژوهش ما کمک می‌کند تا کمبود نیروی کار در ساخت و ساز، با خودکارسازی عملیات کلیدی ساخت و ساز برطرف شود. در محیط ساخت و ساز، عوامل ناشناخته بسیاری وجود دارند که یک ربات ساختمانی باید بتواند آنها را در نظر بگیرد. این فناوری نسبت به فناوری‌هایی که در یک محیط ساخت و ساز به کار می‌روند، به فناوری‌های پیشرفته بیشتری نیاز دارد.

ربات های ساختمانی

ممکن است که فناوری رباتیک به زودی بتواند به شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاران کمک کند تا در زمان کوتاه‌تر و با هزینه کمتر، ساختمان‌های باکیفیت‌تری بسازند.

پژوهشگران “دانشگاه پردو” (Purdue University)، یک سیستم رباتیک مخصوص ساخت ساز ابداع کرده‌اند که از یک طراحی مکانیکی جدید برای تنظیمات ساخت و ساز استفاده می‌کند.

بخوانید:  حرکت معاونت شهرسازی مشهد سمت توسعه پایدار

“جیانسونگ ژانگ” (Jiansong Zhang)، از پژوهشگران این پروژه گفت: پژوهش ما کمک می‌کند تا کمبود نیروی کار در ساخت و ساز، با خودکارسازی عملیات کلیدی ساخت و ساز برطرف شود. در محیط ساخت و ساز، عوامل ناشناخته بسیاری وجود دارند که یک ربات ساختمانی باید بتواند آنها را در نظر بگیرد. این فناوری نسبت به فناوری‌هایی که در یک محیط ساخت و ساز به کار می‌روند، به فناوری‌های پیشرفته بیشتری نیاز دارد.