تکلیف قراردادهای اجاره سال ۱۴۰۰ چه می‌شود؟ 24 خرداد 1400
خبرهای خوش برای مستأجران:

تکلیف قراردادهای اجاره سال ۱۴۰۰ چه می‌شود؟

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از موافقت ستاد ملی کرونا با پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران واجد شرایط خبر داد و گفت: همه قراردادهای اجاره، در سال ۱۴۰۰ نیز تمدید می‌شوند.

شرایط  صدور حکم تخلیه خانه چیست؟ 01 اردیبهشت 1400
آشنایی با قوانین حقوقی:

شرایط صدور حکم تخلیه خانه چیست؟

مستاجران امسال هم می‌توانند مثل سال قبل خواستار تمدید اجاره ها شوند و صاحبخانه نیز نمی تواند اجبارا و با توسل به دادگاه آنها را وادار به تخلیه ملک کند اما اجرای این قانون شرایطی دارد.