تکریم حکیم ابوالقاسم فردوسی یک وظیفه است 15 خرداد 1402
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد:

تکریم حکیم ابوالقاسم فردوسی یک وظیفه است

آنچه امروز زبان فارسی در اختیار دارد حاصل تلاش‌های فردوسی کبیر است به همین دلیل یکی از وظایف اصلی مدیران فرهنگی و مدیران شهر تکریم و گرامیداشت یاد و خاطره حکیم ابوالقاسم فردوسی است.