کتاب راهنمای معماری اقتصادی-طراحی ساختمان صفر انرژی 17 اسفند 1399
معرفی کتاب:

کتاب راهنمای معماری اقتصادی-طراحی ساختمان صفر انرژی

کتاب راهنمای معماری اقتصادی – طراحی ساختمان صفر انرژی به قلم توماس هوتمن (Thomas Hootman) و با ترجمه دکتر مقدی خدابخشیان، نگار امین الرعایایی، سوگل خسروی شاد و مجید موزون و توسط معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) منتشر شد.