عمیق ترین استخر جهان در لهستان افتتاح شد 19 اسفند 1399

عمیق ترین استخر جهان در لهستان افتتاح شد

عمیق‌ ترین استخر جهان با ۴۵ متر و نیم عمق در نزدیکی پایتخت لهستان افتتاح شد. حجم آب موجود در این استخر ۸ هزار متر مکعب است، یعنی بیش از ۲۰ برابر حجم آب موجود در یک استخر معمولی.