جایزه معماری نوبل ۲۰۲۱ به چه کسی می‌رسد؟ 13 اسفند 1399
جایزه معماری پریتزکر:

جایزه معماری نوبل ۲۰۲۱ به چه کسی می‌رسد؟

هر ساله با فرارسیدن ماه مارس، کنجکاوی ها پیرامون اینکه چه کسی برنده جایزه معماری پریتزکر (یا جایزه نوبل معماری) خواهد بود، برانگیخته می شود!