جهانشهر با بودجه محلی اداره نخواهد شد 06 مرداد 1401
سخنگوی شورای شهر و رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد:

جهانشهر با بودجه محلی اداره نخواهد شد

رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد گفت: حقیقت این است که در مشهدالرضا (ع) به‌عنوان یک جهان‎شهر، نمی‌توان انتظار داشت که بودجه برای خدمت‌رسانی به چهار میلیون نفر تعریف شود، اما شهر در هر سال از ۳۰ میلیون زائر پذیرایی کند. بنابراین، تخصیص بودجه ملی برای دریافت خدمت ملی یک ضرورت انکارناپذیر است.