حاشیه نشینی در ایران؛ پدیده‌ای که باید جدی گرفته شود 03 اردیبهشت 1400
معاون وزیر راه و شهرسازی:

حاشیه نشینی در ایران؛ پدیده‌ای که باید جدی گرفته شود

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: جنس حاشیه‌ نشینی در کشور متفاوت است، این موضوع در شهرستان چابهار نمود بیشتری دارد و حتی محلات این شهر با هم متفاوت هستند.