حاشیه نشینی در مشهد: توس ۶۳ همچنان خاک می‌خورد! 26 بهمن 1399
بررسی وضعیت حاشیه‌نشینان در مشهد:

حاشیه نشینی در مشهد: توس ۶۳ همچنان خاک می‌خورد!

هرچه از وضعیت حاشیه نشینی در‌ مشهد بگوییم باز هم کم است؛ نمونه‌اش منطقه توس ۶۳ که سال‌ها و بارها اعتبار به آن اختصاص یافته، اما همچنان آسفالت نشده و معبر آن تماما خاکی است.