توقف افزایش قیمت مسکن در اسپانیا 19 مرداد 1400

توقف افزایش قیمت مسکن در اسپانیا

مقامات محلی بارسلونا در اسپانیا مقررات جدیدی اعمال کرده‌اند تا به کابوس افزایش قیمت مسکن در اسپانیا خاتمه دهند.