بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه: درخواست نمایندگان به جریان افتاد 29 دی 1399
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه: درخواست نمایندگان به جریان افتاد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از درخواست شصت نماینده از هیأت رئیسه مجلس برای بررسی فوریت‌دار طرح مالیات بر عایدی سرمایه در صحن مجلس خبر داد.