شهرها در پساکرونا چه تغییراتی خواهند کرد؟ 14 اردیبهشت 1400

شهرها در پساکرونا چه تغییراتی خواهند کرد؟

کرونا جهان را متحول کرد اما با کشف واکسن کووید -۱۹ این احتمال وجود دارد که به زودی همه شرایط به روال عادی باز گردد هر چند بسیاری از مردم و محققان بر این باورند که دنیای پساکرونا دیگر مانند ما قبل آن نخواهد بود و بعضی از تغییرات روال دائمی به خود خواهد گرفت.