وضعیت شهرها در دوران بعد از کرونا 16 بهمن 1399
پیشنهاداتی برای مدیریت صحیح شهری:

وضعیت شهرها در دوران بعد از کرونا

تنها تمرکز بر مهار شیوع ویروس کرونا جهت ایجاد آینده‌ای پایدار برای شهرها کافی نیست، بلکه برنامه‌ریزان باید از هم‌اکنون ایده‌هایی برای وضعیت شهرها در دوران بعد از کرونا داشته باشند تا بتوانند در مقابله با بحران‌های مشابه در آینده، با کمترین چالش‌ها مواجه شوند.