۷ رمان معروف جهان که هر معماری باید بخواند! 05 آذر 1399

۷ رمان معروف جهان که هر معماری باید بخواند!

معماران بزرگ درست به مانند نویسندگانی بزرگ هستند. مهارت یک معمار در مشاهده جهان پیرامون تا کوچک‌ترین جزئیات ممکن و سپس برقراری و یافتن ارتباط‌هایی شگفت‌انگیز میان آن‌ها در زمان مناسب تجربیات و روایت‌های بزرگی را در اختیار انسان قرار‌ می‌دهد.