مسابقه مقررات ملی ساختمان در بوشهر برگزار می‌شود 17 اسفند 1399
سازمان نظام مهندسی استان بوشهر:

مسابقه مقررات ملی ساختمان در بوشهر برگزار می‌شود

به اطلاع کلیه مهندسین محترم می رساند به مناسبت روز مهندس و همچنین بزرگداشت روز بوشهر مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان در تاریخ ۱۸ اسفند برگزار خواهد گردید.