ساختمان اداری موج؛ طرحی امیدوار‌کننده برای مقابله با کرونا! 13 بهمن 1399
طرحی برای امیدبخشی به مردم:

ساختمان اداری موج؛ طرحی امیدوار‌کننده برای مقابله با کرونا!

یکی از گروه‌های معماری چین برای امید بخشیدن به مردم در دوران کرونا، طرح ساختمان اداری موج را ارائه داده‌اند تا به همگان بگویند زندگی پس از کرونا به زودی آغاز می‌شود و این ساختمان برای آن دوران طراحی و ساخته می‌شود.