زیرساخت‌های ورزشی مشهد در اختیار عموم شهروندان 08 تیر 1402
رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر مشهد:

زیرساخت‌های ورزشی مشهد در اختیار عموم شهروندان

یکی از سیاست‌‌های شاخص کمیسیون، در کنار توسعه زیرساختی، این است که ظرفیت‌های ورزشی محلات را در اختیار عموم شهروندان قرار دهیم.