افزایش ۲۳درصدی ساخت مسکن در خراسان شمالی 02 خرداد 1400
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی:

افزایش ۲۳درصدی ساخت مسکن در خراسان شمالی

ساخت و ساز مسکن در خراسان شمالی ۲۳ درصد بیشتر شد. در این خصوص بیشترین رشد پروانه نظارت ساختمانی برای شهرستان اسفراین است.