رونمایی از سامانه «سیمان یاب»/ تبدیل تجارت سنتی به الکترونیک 27 بهمن 1399
پروژه جدید شستا:

رونمایی از سامانه «سیمان یاب»/ تبدیل تجارت سنتی به الکترونیک

سامانه سیمان‌ یاب برای فروش داخلی سیمان و دسترسی سریع و صحیح به اطلاعات فروش توسط شستا رونمایی شد.