سیمان پوزولان چیست و چه انواعی دارد؟ 01 خرداد 1400
معرفی محصول:

سیمان پوزولان چیست و چه انواعی دارد؟

پوزولان از اسم دهکده pouzzuoli در نزدیکی آتش فشان وزو قرار دارد و برای اولین بار خاکستر آتش فشانی را در این محل پیدا کرده اند، گرفته شده است. این سیمان ها از آسیاب کردن و مخلوط کردن پوزولان ها (خاک های طبیعی و مصنوعی جایگزین سیمان) با سیمان پرتلند ساخته می شود.