ساخت‌وسازهای کوچک در مزارع قانونی شد 07 مهر 1400

ساخت‌وسازهای کوچک در مزارع قانونی شد

مطابق قانون جدید کشاورزان مجاز به انجام ساخت‌وسازهای کوچک در مزارع خود مانند ساخت اتاقک نگهبانی، استخر تنظیمی و مکانی برای نگهداری ادوات و محصول هستند.