نظارتی بر گرانی مصالح ساختمانی وجود ندارد 20 تیر 1400
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان:

نظارتی بر گرانی مصالح ساختمانی وجود ندارد

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه گرانی قیمت مصالح ساختمانی به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: ما هم از قیمت میلگرد شگفت‌ زده‌ایم.