دعوت یونسکو از معماران برای بازسازی مسجد موصل 03 آذر 1399
یونسکو اعلام کرد:

دعوت یونسکو از معماران برای بازسازی مسجد موصل

سازمان ملل متحد (یونسکو) از معماران، مهندسان و دانشجویان سراسر جهان دعوت کرده تا برای شرکت در یک مسابقه بین‌المللی منحصر به فرد معماری برای بازسازی مسجد النوری در شهر موصل عراق که به دست داعش تخریب شده، شرکت کنند.