تمدید قرارداد اجاره مسکن با مصوبات کرونایی 27 آذر 1399
رییس شورای حل اختلاف تهران:

تمدید قرارداد اجاره مسکن با مصوبات کرونایی

رییس شورای حل اختلاف تهران با اشاره به تمدید قرارداد اجاره مسکن، مصوبه ستاد ملی کرونا و استثنائات آن، گفت: اگر ثابت شود که موجر به مسکن نیاز شخصی دارد یا مستاجر تخلفی در قرارداد اجاره کرده باشد، قاضی مربوطه دستور تخلیه را صادر می‌کند.