کتاب یادداشت های منهتن منتشر شد! 29 اسفند 1399
کتاب معماری:

کتاب یادداشت های منهتن منتشر شد!

کتاب یادداشت های منهتن (The Manhattan Transcripts) به قلم برنارد چومی (Bernard Tschumi) و با ترجمه ی حسام عشقی‌ صنعتی و مرتضی نیک فطرت توسط انتشارات فکرنو چاپ و منتشر شد.