انواع سبک‌های معماری، از گذشته تا به حال 22 دی 1399
هنر معماری:

انواع سبک‌های معماری، از گذشته تا به حال

از گذشته تا به امروز معیار‌های مختلفی برای تقسیم‌بندی انواع سبک‌های معماری وجود دارد. معمولا سبک‌های معماری را از لحاظ استفاده از فرم‌ها، تکنیک‌ها، مواد، دوره زمانی، منطقه و سایر چیزهای تأثیرگذار دسته‌بندی می‌کنند. در ادامه با انواع سبک‌های معماری آشنا شوید.