موزه هنر های معاصر تهران؛ اثری ارزشمند در معماری مدرن 28 بهمن 1399
تلفیق معماری سنتی و نوین:

موزه هنر های معاصر تهران؛ اثری ارزشمند در معماری مدرن

موزه هنر های معاصر تهران، مرکز بسیاری از فعالیت های مهم هنری ایران به خصوص هنرهای تجسمی است که می‌توان مجسمه ها و تندیس های ارزشمند هنرمندان بزرگی را آن ببینیم.