آمار ثبت‌نام متقاضیان نهضت ملی مسکن از مرز یک میلیون و ۵۰۵ هزار نفر گذشت 03 آذر 1400

آمار ثبت‌نام متقاضیان نهضت ملی مسکن از مرز یک میلیون و ۵۰۵ هزار نفر گذشت

طبق تازه‌ترین آمار ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی آمار ثبت‌نام متقاضیان نهضت ملی مسکن در سامانه نهضت ملی مسکن از یک میلیون و ۵۰۵ هزار نفر گذشته است.

ثبت‌نام بیش از ۹۸۲۰۰۰ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن 29 آبان 1400

ثبت‌نام بیش از ۹۸۲۰۰۰ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن

طبق تازه‌ترین آمار ارایه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، ۹۸۲ هزار و ۱۴۶ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.