توسعه منطقه گردشگری هفت‌حوض مشهد در دستورکار شهرداری است 23 تیر 1402
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد:

توسعه منطقه گردشگری هفت‌حوض مشهد در دستورکار شهرداری است

طرح جامع توسعه منطقه گردشگری «هفت‌حوض» به زودی به کمیته امور زیربنایی استان می‌رود.