وام ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟ 29 فروردین 1400
عضو هیئت عامل بانک مسکن:

وام ساخت مسکن در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

عضو هیئت عامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: تسهیلات ساخت در تهران و کلانشهرها تا ۴۵۰ میلیون تومان و در بافت فرسوده به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.