وام مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۰ تصویب شد 22 خرداد 1400
در جلسه هیات وزیران:

وام مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۰ تصویب شد

مصوبه مربوط به تعیین سقف وام مسکن ایثارگران در سال 1400 توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور امضا و برای اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ شد.