اولین واکنش بازار مسکن به انتخابات 02 تیر 1400
پیش‌بینی کارشناسان:

اولین واکنش بازار مسکن به انتخابات

واسطه‌های ملکی می‌گویند که اثر انتخابات ریاست جمهوری به شکل تعمیق رکود معاملاتی در بازار ملک بروز کرده و قیمتها نیز ثابت مانده است؛ هرچند برخی مالکان پول لازم واحدهای خود را مقداری زیر قیمت عرضه می‌کنند.