انتشار کتاب «رم کولهاس؛ گفتگو با دانشجویان»
انتشار کتاب «رم کولهاس؛ گفتگو با دانشجویان»
انتشار کتاب «رم کولهاس؛ گفتگو با دانشجویان»

نویسنده: رم کولهاس
مترجم: حسام عشقی صنعتی
ناشر: فکرنو
طراحی جلد: آرش حیدریان
تاریخ انتشار: چاپ اول | ۱۳۹۹
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
تعداد صفحات: ۹۰ صفحه
قیمت: ۳۰/۰۰۰ تومان

♦ پیشگفتـار مترجم کتــاب:
اکنون دیگر نام «رم کولهاس» بیش از پیش در ایران شناخته شده است. از زمان انتشار اولین نوشتار منتشرشده دربارهٔ کولهاس در ایران، یعنی کتاب «کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ» توسط استاد عزیزم؛ «ایمان رئیسی» و پیش بینی او دربارهٔ تأثیر موج نئو-کولهاسیسم در ایران تا اکنون جامعهٔ جوان معماری (حتی دانشجویان) نه فقط با تصویر پروژه ها، بلکه به طور عمیق تر با اندیشه های این معمار نابغهٔ هلندی آشنا شده اند و جدیدترین پروژه های معماری، کتابها، مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه هایش را دنبال می کنند.
کتاب حاضر، گفتگوی رم کولهاس با دانشجویان معماری دانشگاه رایس، واقع در هیوستون، تگزاس آمریکاست. این گفتگو در سال ۱۹۹۱ انجام شد، یعنی در زمانی که او در حال اتود زدن بر روی پروژه های شاخصش بود. جذابیت این کتاب به این دلیل است که می توانید نظرات، تفکرات و حالات روحی این ستارهٔ معماری در قرن بیست و یکم را از فحوای کلامِ کنایه آمیز و پر از استعاره اش دریابید.

ساختار کتاب بر سه بخش استوار است. بخش اول کتاب، متن سخنرانی او برای دانشجویان است. او در این سمینار دربارهٔ استراتژی های طراحی سه پروژهٔ شاخصش که در سال ۱۹۸۹ در قالب مسابقهٔ معماری در آنها شرکت کرده بود صحبت می کند. بخش دوم، مصاحبه با اوست که در قالب گفتمان، به پرسش هایی در مورد مقولات مرتبط به معماری نظیر؛ تاریخ، شهر، برنامه، طراحی و غیره و نیز سؤالاتی در مورد تعدادی از پروژه هایش پاسخ می دهد. بخش سوم، مقالهٔ جالب «سانفورد کوینتر»؛ نظریه پرداز کانادایی الاصل، استاد معماری موسسهٔ پِرَت نیویورک است که در آن، مهارت کولهاس در معماری را با مهارت «چاک ییگر» (خلبان برجستهٔ ارتش آمریکا و اسطورهٔ نبردها و رزمایش های هوایی) در پرواز مقایسه می کند.

♦ فهرسـت مطالـب کتـاب:
پیشگفتار مترجم
یادداشت

• سخنرانی | ۲۱ ژانویه ۱۹۹۱
پایانهٔ دریایی زیبروگ، بلژیک، ۱۹۸۹
کتابخانهٔ بسیار بزرگ، پاریس، ۱۹۸۹
مرکز هنر و تکنولوژی رسانه (ZKM)، کارلسروهه، آلمان، ۱۹۸۹

• سمینار | ۲۱ ژانویه ۱۹۹۱
• به پرواز درآوردن گلوله یا آینده چه زمانی آغاز شد؟
به سوی یک معماریِ غایی
غلاف تمام فلزی

  • نویسنده : رم کولهاس