تسهیلات نوسازی بافت فرسوده ۳۰۰ میلیونی شد!
تسهیلات نوسازی بافت فرسوده ۳۰۰ میلیونی شد!
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت: سقف تسهیلات نوسازی در بافت های فرسوده به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمود شایان گفت: به دنبال انعقاد قرارداد عاملیت فی مابین شرکت بازآفرینی شهری ایران و بانک تخصصی بخش مسکن و با عنایت به رویکرد نوسازی و بهسازی محلات هدف در بافت فرسوده شهری و ایجاد مشوق‌ها و امتیازات ویژه در پلاک‌های فرسوده شهری، سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در این مناطق به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

شایان در این خصوص گفت: سازندگان حرفه‌ای که بخواهند با استفاده از فناوری‌های نوین برای ساخت واحد مسکونی در مناطق بافت فرسوده تهران و کلانشهرها اقدام کنند می‌توانند علاوه بر تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات بافت فرسوده با نرخ ۹ درصد، در صورت وجود اعتبار از محل منابع بدون سپرده بانک تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد و ۸۰ میلیون تومان از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (اوراق ممتاز) با نرخ سود ۱۶ درصد استفاده کنند.

وی افزود: سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده برای سازندگان غیرحرفه ای که بخواهند در شهر تهران و کلان شهرها و با استفاده از فناوری‌های نوین اقدام به ساخت واحد مسکونی کنند، ۲۷۰ میلیون تومان تعیین شده است؛ ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات بافت فرسوده با نرخ ۹ درصد، ۸۰ میلیون تومان از محل تسهیلات بدون سپرده بانک با نرخ ۱۸ درصد و در نهایت ۷۰ میلیون تومان از محل اوراق ممتاز با نرخ ۱۶ درصد که مجموع این سه تسهیلاتِ مشارکت مدنی، رقم کل تسهیلات را به ۲۷۰ میلیون تومان می‌رساند.

بخوانید:  مبلغ وام مسکن برای متاهلین و مجردها چقدر است؟

مدیرعامل این بانک گفت: افزایش سقف وام نوسازی بافت فرسوده، صرفاً مشمول قراردادهای تسهیلات جدید می‌شود و بدیهی است در صورتی که پیش‌نویس قرارداد تسهیلاتی توسط شعبه صادر ولی قرارداد رسمی مشارکت مدنی در دفترخانه منعقد نشده است، امکان بهره مندی از تسهیلات مذکور مشروط به وجود هزینه باقی مانده، فراهم است.