رشد ۳ برابری انتشار اوراق مشارکت به همت شهرداری مشهد
رشد ۳ برابری انتشار اوراق مشارکت به همت شهرداری مشهد
در شرایطی امسال مجوز انتشار 3 هزار و 900 میلیارد تومان اوراق مشارکت را شهرداری مشهد اخذ کرده که این عدد سال گذشته، هزار و 450 میلیاردتومان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری ساخت وساز هشتم،انتشار اوراق مشارکت؛حسن موحدیان در گفتگویی با اشاره به اخذ مجوز انتشار ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق اسلامی برای کلانشهر مشهد مقدس، از این اقدام به عنوان یک اقدام بسیار ویژه در مدیریت شهری یاد و اظهارکرد: اختلاف میزان اوراق منتشر شده با دیگر کلانشهرهای کشور حاکی از آن است که کار بســیار خاصی در مجموعه مدیریت شهری صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه انتشار این رقم اوراق مشــارکت برای نخســتین بار در شهرداری مشهد رخ داده، گفت: این در حالی است که سال گذشته رقم انتشار، یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بوده و امسال بیشترین درصد اخذ انتشار اوراق مشارکت در میان کلان‌شهرهای کشور با فاصله بسیاری به مشهد اختصاص یافته است.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: اخذ مجوز ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت و همچنین نقدینگی برای آن را اقدام ارزنده‌ای دانست و افزود: اوراق مشارکت یکی از مدل‌های اوراق مالی اسلامی و یکی از شــیوه‌های تأمین مالی مدرن به شمار می‌آید که ایــن طرح از هر جهت برای مردم سودآور است.

بخوانید:  ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه برای حمایت از ورزش مشهد