گودهای پرخطر تهران شناسایی شد
گودهای پرخطر تهران شناسایی شد
پایش گودهای پرخطر، در سطح شهر از چند پروژه گودبرداری شده و همچنین رهاشده در مرحله گودبرداری توسط گروه‌های کنترل و بازرسی سازمان انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، بازرسی و پایش گودهای پرخطر تهران: برنامه بازرسی و پایش پروژه های مرحله گودبرداری ساختمان ها، توسط واحد بازرسی و کنترل ساختمان و گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی استان تهران انجام شد.

در مانور شناسایی گودهای پرخطر تهران چند پروژه انتخاب و توسط واحد کنترل بازرسی معاونت خدمات مهندسی انجام شد.

انجام مانورها به‌منظور کاهش تخلفات و به‌صورت دوره‌ای در برنامه‌های سازمان نظام‌ مهندسی وجود دارد

در ابتدای این مانور، مهندس سید علیرضا میرجعفری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور در جمع بازرسان گود سازمان، بر لزوم بازرسی های دوره ای تاکید و از بازرسان سازمان خواست، نسبت به پایش و رصد گودها، حساسیت لازم را داشته باشند و با همکاری شهرداری، نسبت به رسیدن گودهای پر خطر و رها شده تا رسیدن به مرز صفر صفر، پیگیری های لازم را انجام دهند.

گفتنی است در این مانور، برخی از مسئولین شهرداری، بازرسان سازمان را همراهی کردند.

تعداد گودهای پرخطر تهران

مناطق یک و ۲۲ بیشترین گود پر خطر را دارند و پس از آنها هم مناطق ۱۵، ۴ و ۲ در رتبه‌های بعدی هستند. البته مناطقی هم اصلا گود پرخطر ندارند.

اگر شهرداری بخواهد برای پر کردن گودها رأسا اقدام کند، توان مالی چندانی ندارد.به طور مثال برای پر کردن یکی از گودها احصا شده به ۱۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است درحالی‌که مناطق توان مالی برای چنین اقدامی ندارند در نتیجه باید روش‌های جدیدی ارائه شود. به هر حال عمده این گودها در چند منطقه از جمله منطقه یک متمرکز است. تعداد گودهای پرخطر زیاد نیست. حدود ۴۸۵گود تخمین زده شده که شاید حدود ۲۰ درصد گود پرخطر وجود داشته باشد.

بخوانید:  صدور پروانه ساختمانی در ایران کاهش یافته است!
  • منبع خبر : سازمان نظام مهندسی تهران