کتاب معماری و همدلی؛ کاربرد فلسفه و جامعه‌شناسی در معماری
کتاب معماری و همدلی؛ کاربرد فلسفه و جامعه‌شناسی در معماری
کتاب معماری و همدلی؛ مجموعه‌ ای از سخنرانی ‌های انجام ‌شده توسط متفکرین پیشگام در حوزه‌ های معماری و نظریه زیبایی ‌شناسی است و به موضوعاتی میان ‌رشته‌ ای همچون کاربرد و اشتراکات علوم زیست‌ شناسی، جامعه ‌شناسی، فلسفه و عصب‌ شناسی با معماری می ‌پردازد.

به گزارش پایگاه خبری ساخت و ساز هشتم، کتاب معماری و همدلی سومین جلد از مجموعه کتاب های منتشر شده از انتشارات Design Reader است که توسط متفکرین پیشگام در حوزه های معماری و نظریه زیبایی شناسی پدید آمده و به موضوعاتی میان رشته ای همچون کاربرد و اشتراکات علوم زیست شناسی، جامعه شناسی ،فلسفه و عصب شناسی با معماری می پردازد.

پژوهش های میان رشته ای از این جهت اهمیت دارند که در دنیای امروز پیچیدگی مسائل اجتماعی، فرهنگی،زیستی، هنری بالاخص معماری به حدی افزایش یافته که دیگر صرفا با کمک یک رشته و یک علم نمیتوان پاسخ مناسب و کاملی برای ان ها یافت برای نمونه ،هدف و دلیل ساختن و طراحی کردن خانه ها و ساختمان ها را نمیتوان بدون توجه به ریشه های فرهنگی، جامعه شناختی و زیست شناسی بررسی کرد.

آنطور که پروفسور یوهانی پالاسما می گوید: معماری معاصر اغلب به سردی عاطفی ،ایجاد محدودیت در حس زیبایی شناسی و فاصله داشتن از زندگی متهم بوده است دلیل این انتقاد، از درگیری ما معماران با نگرش های فرمالیستی سرچشمه میگیرد.

در حالی که بهتر است خود را مشغول هماهنگ کردن ساختمان هایمان با واقعیت های زندگی و ذهن انسان نماییم با صداقت تمام به این سوال بیاندیشید آیا ما معمولا خانه های خود را بر اساس معیارهای کاربردی و زیبایی شناسی طراحی میکنیم یا اینکه آن ها را به عنوان زمینه ها و پیش زمینه هایی می سازیم که نمایانگر تجربه های کسب شده از موقعیت های زندگی باشد؟

بخوانید:  راز پنهان خانه مخفی در برج ایفل!

هدف ترجمه کتاب معماری و همدلی

هدف از ترجمه این کتاب اشاعه فرهنگ نوین میان رشته ای و اهمیت و ضرورت چنین نگرشی در دنیای معماری امروزیست که جای خالی آن به شدت حس می شود و با کمک آن میتوان رویکردی تلفیقی نسبت به روند طراحی ، انتخاب مصالح، فرم ساختمان و غیره پیدا نمود.

کتاب معماری و همدلی

مشخصات کتاب معماری و همدلی

نویسنده:

یوهانی پالاسما, هری فرانسیس مالگریو, سارا رابینسون, ویتوریو گالیسی, فیلیپ تیدول مترجم:

محمد گلشن, نیما اسماعیلی تعداد صفحه:

۱۰۴ تاریخ نشر:

۱۳۹۹ نوبت چاپ:

اول سال چاپ:

۱۳۹۹ ناشر:

کتابکده کسری

  • منبع خبر : گروه معماری آرل