فرایند تولید گاز طبیعی از خورشید مصنوعی! 05 تیر 1400
محققان اتریشی:

فرایند تولید گاز طبیعی از خورشید مصنوعی!

محققان اتریشی کارخانه‌ای تأسیس کرده‌اند که می‌تواند از نور یک خورشید مصنوعی برای استخراج هیدروژن و دی اکسیدکربن و تولید گاز طبیعی استفاده کند.