آشنایی با انواع رادیاتور ها و کاربرد آنها 28 بهمن 1399

آشنایی با انواع رادیاتور ها و کاربرد آنها

انواع رادیاتور یا شوفاژ یکی از سیستم های تامین گرمایش در ساختمان است که امروزه به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. رادیاتورها با جا به جایی هوا در اتاق آن را گرم می نمایند.