طرح مسکن محرومان همدان به کجا رسید؟ 27 اردیبهشت 1400
مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان:

طرح مسکن محرومان همدان به کجا رسید؟

طرح احداث واحدهای مسکونی محرومان که در قالب یک طرح ملی شهریورماه سال گذشته با سفر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری در همدان کلید خورد با ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست.