بهترین شهرهای آمریکا با بیشترین دسترسی به پارک‌های عمومی 15 آبان 1400

بهترین شهرهای آمریکا با بیشترین دسترسی به پارک‌های عمومی

پارک‌ها نقش مهمی در سلامت و رفاه ساکنان یک شهر ایفا می‌کنند؛ شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد فضاهای سبز به افزایش ایمنی شهرها کمک می‌کند، ضمن اینکه مشارکت اجتماعی، افزایش یادگیری در میان کودکان، ترویج فعالیت جسمی و حتی رونق اقتصادی را برای شهرها در پی دارد.در ادامه به معرفی بهترین شهرهای آمریکا با بیشترین دسترسی به پارک‌های عمومی می پردازیم.