نرخ اجاره بها در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟ 17 فروردین 1400
افزایش میزان اجاره تا سقف 25درصد:

نرخ اجاره بها در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

معاون وزیر راه و شهرسازی از تعیین میزان افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۰ خبر داد و میزان وام ودیعه مسکن به مستاجران در سال جدید مشخص شد.