مقاوم سازی ساختمان ها اولویت اصلی نظام مهندسی است 25 اسفند 1399
رئیس سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان استان قزوین:

مقاوم سازی ساختمان ها اولویت اصلی نظام مهندسی است

رئیس سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان قزوین گفت: مجموعه نظام مهندسی در راستای رسالت و ماموریت اصلی خود نسبت به رعایت مقررات ساختمان و کیفی سازی ساخت و سازها اهتمام جدی دارد و اولویت ما در نظارت توجه به کیفیت و مقاوم سازی ساختمان است.