مروری بر روند نزولی ساخت و ساز در دولت روحانی 01 خرداد 1400
روحانی رکورددار کمترین ساخت‌ مسکن:

مروری بر روند نزولی ساخت و ساز در دولت روحانی

تعداد واحدهای مسکونی ذکر شده در پروانه‌های ساختمانی صادره برای احداث ساختمان مسکونی در تهران طی سال ۱۳۹۹ نسبت به ساخت‌وساز سال ۱۳۹۸ کاهش ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.