ساخت مسکن نیروهای مسلح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ 06 تیر 1400
نشست مشترک اجرای تفاهم‌نامه:

ساخت مسکن نیروهای مسلح در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

در راستای تفاهم‌نامه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح تاکنون زمین ۵۵ هزار واحد تامین شده مراحل اجرای برنامه در کارگروه‌های مشترک بین نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و نیروهای مسلح در حال انجام است.